Suunnitelma asiakkaiden lähikontaktien estämisestä ja turvavälien toteuttamisesta.

Teatteri Hevosenkengän yleisöturvallisuusohjeet perustuvat AVI:n määräyksiin, THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin sekä lisäksi valtakunnallisiin näyttämötaiteen kentän yleisöturvallisuutta koskeviin suosituksiin.

Yleisöturvallisuusosiossa keskitytään koko asiakaspolkuun. Olemme kehittäneet terveysturvalliset toimintaperiaatteet turvataksemme sekä yleisömme että työntekijöidemme turvallisuuden. Toimilla on tarkoitus estää lähikontakteja teatterin tiloissa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

  1. Ajankohtaiset määräykset.

20.8. alkaen sisätiloissa saa olla enintään 25 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä. Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voi sisä- ja ulkotiloissa poiketa eriyttämisjärjestelyin. Tämä edellyttää, että tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita.

Teatterin tilaisuuksiin osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille, sisätiloissa enintään 25 ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin ja niissä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

  1. Asiakaspalveluhenkilökunnan perehdytys.

Asiakastiloissa ja asiakaskontaktissa työskentelevä henkilökunta koulutetaan uusiin ohjeistuksiin perusteellisesti, ja he sitoutuvat noudattamaan annettuja turvaohjeistuksia.

Huolehditaan, että tieto kulkeutuu myös ulkopuolisille palveluntuottajille.

Yleisön kanssa kontaktissa oleva henkilökunta tekee koronavirustestin kolme kertaa viikossa.

  1. Viestintä asiakkaille

 Etukäteen:

Kaikista tärkein tapa ehkäistä tartuntoja on jäädä kotiin pienestäkin sairauden oireesta.

Näitä järjestelyjä ovat:

Toimintaohjeet asiakkaan saapuessa sekä aulatiloissa:

 

Tilaa uutiskirje

Saat viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi.