Ke 03.04.2019 klo 10:00 Dunderdino Annantalo, Annankatu 30, Helsinki

Ke 03.04.2019 klo 10:00 Dunderdino Annantalo, Annankatu 30, Helsinki

 

Tapahtuman tiedot:

 

Aika:

Ke . 03/04/2019 klo10:00

Paikka:

Annantalo, Annankatu 30, Helsinki