Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma

 

Suunnitelma asiakkaiden lähikontaktien estämisestä ja turvavälien toteuttamisesta.

Teatteri Hevosenkengän yleisöturvallisuusohjeet perustuvat AVI:n määräyksiin, THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin sekä lisäksi valtakunnallisiin näyttämötaiteen kentän yleisöturvallisuutta koskeviin suosituksiin.

Yleisöturvallisuusosiossa keskitytään koko asiakaspolkuun. Olemme kehittäneet terveysturvalliset toimintaperiaatteet turvataksemme sekä yleisömme että työntekijöidemme turvallisuuden. Toimilla on tarkoitus estää lähikontakteja teatterin tiloissa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

 1. Ajankohtaiset määräykset.

20.8. alkaen sisätiloissa saa olla enintään 25 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä. Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voi sisä- ja ulkotiloissa poiketa eriyttämisjärjestelyin. Tämä edellyttää, että tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita.

Teatterin tilaisuuksiin osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille, sisätiloissa enintään 25 ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin ja niissä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

 1. Asiakaspalveluhenkilökunnan perehdytys.

Asiakastiloissa ja asiakaskontaktissa työskentelevä henkilökunta koulutetaan uusiin ohjeistuksiin perusteellisesti, ja he sitoutuvat noudattamaan annettuja turvaohjeistuksia.

Huolehditaan, että tieto kulkeutuu myös ulkopuolisille palveluntuottajille.

Yleisön kanssa kontaktissa oleva henkilökunta tekee koronavirustestin kolme kertaa viikossa.

 1. Viestintä asiakkaille

 Etukäteen:

Kaikista tärkein tapa ehkäistä tartuntoja on jäädä kotiin pienestäkin sairauden oireesta.

 • Viestitään asiakkaille selkeästi, että sairaana ei voi tulla Teatteri Hevosenkengän järjestämään tapahtumaan.
 • Viestitään asiakkaalle, että lipun voi peruuttaa 7 tuntia ennen esitystä, jolloin lippuun käytetty raha siirretään lahjakortille.
 • Lisäksi asiakkaille viestitään järjestelyistä, jotka liittyvät jonojen/ruuhkien hallintaan sekä hygieniakäytäntöön.

Näitä järjestelyjä ovat:

 • Teatterille saapuminen ajoissa
 • Lippujen tarkastus ulko-ovilla
 • Käsidesiautomaatit sisäänkäynneillä
 • Vastuullinen toiminta lämpiö- ja aulatiloissa
 • Porrastettu asettuminen katsomoon sekä esityksen jälkeen pois teatterista.
 • Yleisöltä edellytetään maskeja yli 12 vuotiaille ja mielellään myös nuoremmille. Jos maski puuttuu voidaan tarjota maskeja veloituksetta käyttöön.
 • Asiakkaille viestiään verkkosivuilla, että toivotaan käytettävän digitaalista tai itse tulostettua lippua tai lunastavan lipun hyvissäajoin.
 • Tiedot jonotusjärjestelyistä, hygieniajärjestelyistä, tehostetusta siivouksesta ja turvaväleistä, mikä lisää asiakkaan luottamusta.
 • Lisäksi kerromme selkeästi, että suosimme korttimaksua hygieniasyistä, jos lippu ostetaan vasta teatterista.
 • Lisäksi kerromme, että henkilökuntaa on ohjeistettu hygieniakäytännöstä.
 • Henkilökuntamme käyttää kasvomaskeja
 • Jos asiakkaan maski jää kotiin, kirurgisia kertakäyttömaskeja on tarjolla. Tarjoamme kirurgisten kertakäyttömaskien lisäksi FFP2-hengityksensuojaimia.
 • Yleisöä on ohjaamassa tarvittava määrä henkilökuntaa. Osallistujien, ryhmien ja koululuokkien väliin on kaikissa tilanteissa jäätävä riittävä turvaväli, mikä huomioidaan ohjatusti katsomoon mentäessä ja poistuttaessa.
 • Wc-tilojen siivousta tehostetaan, siten että tartuntariski pinnoilta minimoidaan. Siivouksessa noudatetaan TTL:n ja THL:n siivouksesta annettuja ohjeita mm. käytettyjen aineiden ja siivousmenetelmien osalta niin, että tartuntariski minimoidaan.
 • THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä on osallistuneiden henkilöiden yhteystiedot. Lipunmyyntijärjestelmämme kerää suurimman osan asiakkaiden yhteystiedoista automaattisesti, mutta tietojen keräämisen (nimi, puhelinnumero, sähköposti) voi tehdä myös manuaalisesti esim. maksuttomissa tapahtumissa, toki tietosuojalainsäädännön huomioiden.
 • Viestintä mahdollisesta tartunnasta yleisössä on suunniteltu etukäteen.

Toimintaohjeet asiakkaan saapuessa sekä aulatiloissa:

 • Teatterin henkilökunta ottaa asiakkaat vastaan ulkona ja muistuttaa suullisesti käsi- ja yskimishygieniasta ja turvavälien noudattamista. Asiakaspalveluhenkilökuntaa on tarpeeksi tukemassa asiakkaan turvallista kokemusta.
 • Käsiohjelmaa ja ohjelmistoaikataulua pyydetään ottamaan pinosta
 • Henkilökunta opastaa asiakkaita omille paikoilleen ja muistuttavaa tarvittaessa kasvomaskin käytöstä myös katsomotilassa.
 • Ohjeistamme asiakkaita istumaan ostamallaan paikalla. Paikkaa ei saa vaihtaa.
 • Saliin tullessa ryhmille ja yksittäisasiakkaille annetaan istuinalustat (tarpeellinen määrä) sijoitettaviksi oman tai oman ryhmän paikkojen kumminkin puolin. Jokaisen yleisön jäsenen välissä on kaksi tyhjää paikkaa, paitsi seurueet istuvat vierekkäin.
 • Katsomossa pyydetään suullisesti asiakkaita poistumaan porrastetusti. Ensiksi poistuu yleisö, joka istuu lähempänä ovia. Henkilökunta on avustamassa porrastettua poistumista ja lämpiön puolella seurataan poistumista ja se keskeytetään tarvittaessa lähikontaktien välttämiseksi.
 • Wc-tiloissa ja lämpiöissä on julisteet sekä keskeisistä tartuntariskin ehkäisykeinoista että yksityiskohtaiset käsienpesuohjeet.